Voorblad

Home Page

 

Family Tree

 

 

Byvoegings

Additions

 

 

Kontak Besonderhede

Contact Details

 

   
Van der Spuy
REGISTER
 
 
 
 

Aantal Besoekers
powered by website design company.

 

[ Voorwoord / Introduction]

 

[ Die Van der Spuy van / The Van der Spuy surname ]


[ Die Van der Spuy wapen / The Van der Spuy Crest ]

 

[Algemeen / General ]

 

[ Melt se voorouers in Holland / Melt's Ancestors in Holland ]

 

[ Vroeëre Plaasbesit / Early Farm Ownership]

 

[ Grafte / Graves ]

 

[ Argieffoto's / Archive Photo's ]

 

[ Die Kalkfontein se Van der Spuy's / The Kalkfontein Van der Spuy's ]


Herkoms van die Van der Spuy-Wapen

Origin of the Van der Spuy Crest

 

 

Die wapen is ontleen aan die van ‘n Vlaamse familie wat eintlik nie dieselfde van het nie (Van der Speye). Omdat die van verander is kan ‘n mens dit nou as die Van der Spuy-wapen beskou.

 

Die Wapen : Die veld verdeel deur ‘n goue keper : bo blou, met twee goue 
                       koringgerwe en onder rooi, met ‘n goue koringgerf.

 

Dit wil voorkom asof daar verskeie weergawes van die familiewapen bestaan, soos hieronder aangedui word, maar die basiese uitleg van die wapen bly dieselfde in al die verskillende weergawes.

 

The Crest is derived from that of a Flemish family who did not actually have the same surname (Van der Speye). Because the surname was changed, one can now regard it as the Van der Spuy Crest.

 

The Crest : The field is divided by a golden chevron, blue top, with two golden wheat notches and below red with a wheat notch.

 

It seems there are several versions of the crest, as indicated below, but the basic layout of the crest remains the same in all the different versions.

 

 

 

2

1